Over Buiten Ruimte

Het Kennisportaal Buiten Ruimte is hét platform voor praktische informatie voor de realisatie (ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud) van klimaat adaptieve steden. 

Het portaal is in 2018 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Klimaatwerk in uitvoering TKI Deltatechnologie, en de ervaringen met de uitvoering van projecten in het kader van de zogenoemde Open Convenanten en draagt bij aan de doorwerking van de kennis die binnen deze deelprogramma’s is opgebouwd. 

Waarmee helpt Buiten Ruimte

Begeleiding

 • Organisatie- en bedrijfsadvies
 • Opzet en begeleiding kenniskring/open convenant en convenants-projecten
 • Creëren van breder draagvlak
 • Inbreng van vakkennis vanuit verschillende disciplines
 • Agendering van onderzoek

Tooling

 • Kennisproducten (ontwikkelen en ontsluiten)

Voorlichting en training op gebied van

 • Samenwerking OG - ON
 • Circulariteit en duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie
 • Digitaal bouwen en beheren
 • Kwaliteitsborging

middels

 • Infralokalen
 • Cursus en trainingen
 • Symposia

Verzamelen en verspreiden van kennis en ervaringen

 • Uitwisseling van ervaringen tussen verschillende kenniskringen
 • Artikelen in vaktijdschriften
 • Website en nieuwsbrief

Het kennisportaal wordt beheerd en onderhouden door Building Changes i.s.m. MKB-Infra en de Hogeschool van Amsterdam.

               

 

Buitenruimte
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
+31 15 - 72 00 901
info@buitenruimte.info