Disclaimer

Centrale ontsluiting van kennis en hulpmiddelen
Het kennisportaal Buiten Ruimte is ontwikkeld om de resultaten uit de programma's Klimaatbestendige stad en Klimaatwerk in uitvoering te ontsluiten. Om gebruikers te ondersteunen wordt tevens relevante openbaar beschikbare praktijkkennis over en uitvoeringshulpmiddelen voor ruimtelijke adaptatie en duurzame uitvoering centraal ontsloten. Het gaat hierbij om zowel publiek als privaat ontwikkelde kennis en hulpmiddelen. Het kennisportaal is bedoeld als de toegangspoort tot deze kennis en hulpmiddelen.

De overheid heeft de laatste jaren de nodige kennis en hulpmiddelen ontwikkeld (of laten ontwikkelen). Veel hiervan is via het kennisportaal ontsloten. Ook veel gebruikte kennis en hulpmiddelen die door private partijen zijn ontwikkeld worden via het kennisportaal ontsloten. Dit overzicht is incompleet, en niet bedoeld om partijen uit te sluiten of voor te trekken. Als er kennis of hulpmiddelen ontbreken, dan kunt u dit aangeven via het contactformulier.

Aansprakelijkheid
Het kennisportaal zal regelmatig geactualiseerd worden om waar nodig de laatste stand van de ontwikkelingen in de website te integreren. Daarbij wordt op het kennisportaal  kennis en hulpmiddelen ontsloten, die ontwikkeld zijn door een diversiteit aan partijen. De redactie zorgt ervoor dat de aangeboden kennis en hulpmiddelen van acceptabele kwaliteit zijn, naar de laatste stand van de kennisontwikkeling.

De initiatiefnemers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van aannames of gevolgtrekkingen gebaseerd op teksten of het gebruik van hulpmiddelen die via het kennisportaal worden ontsloten.