Alkmaar Frederik Hendriklaan

Het project Frederik Hendriklaan is gestart met het gezamenlijk opstellen van het Programma van Eisen (PvE). Dit PvE diende als uitvraag voor de inschrijving. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

  • Kortere doorlooptijd project in zowel voorbereiding als realisatie;
  • Kosten en tijdbesparing door geen uitgebereid RAW-bestek op te stellen;
  • Hogere kwaliteit;
  • Minder hinder bewoners en andere stakeholders;
  • Te allen tijde parkeergelegenheid behouden en wekelijkse markt door laten gaan;
  • Fixed price binnen budget;
  • Geen verrekenbare hoeveelheden.

De uitvraag heeft plaatsgevonden binnen het Open Convenant Alkmaar in een meervoudig onderhandse aanbesteding. Schot Infra heeft op basis van de laagste prijs het project als uitvoerende partij mogen realiseren.

De drie faseringen waren in technische zin goed voorbereid en duidelijk gecommuniceerd met de omgeving. Hierdoor hadden het weer of onverwachte zaken geen vertragend effect en was iedere fasering ca. één week eerder klaar. De wekelijkse markt heeft tevens iedere week kunnen staan, ondanks de beperkte ruimte die er per fase was. De totale doorlooptijd van het werk was daardoor drie weken (ca. 25%) korter. Dit zorgde voor aanzienlijk minder overlast voor de omgeving.

Bewoners, winkeliers en marktkooplui spreken zich uitermate positief en vol bewondering uit omtrent de werkwijze, de communicatie en het behaalde resultaat.

De levering van materialen binnen projecten heeft meer aandacht nodig, aangezien de leveranciers vrijwel geen materiaal op voorraad hebben liggen. De levertijden kunnen in sommige gevallen aanzienlijk oplopen en dan een kritische factor worden voor de uitvoering van projecten. In dit geval werden tekorten aan materialen door lange levertijden en door verbruik uit het depot van de Gemeente Alkmaar vlekkeloos opgevangen door de aannemer.

Door de regionale aannemersbedrijven als huisaannemers te betrekken bij de lokale regionale opgaven ontstaat er meer denkkracht en een groot oplossend vermogen. Niet alleen voor het proces maar ook in het beschikbaar hebben van materialen.

Eindconclusie Projectteam:

De samenwerking heeft geresulteerd in kennisontwikkeling; van elkaar leren kennen, begrijpen en vertrouwen tot het uitwisselen van technische kennis. Hierdoor verliep het realisatieproces en de onderlinge samenwerking soepel en heeft het veel enthousiasme opgeleverd om op gelijke wijze vervolgprojecten in te zetten.

Eindconclusie bewoners en andere stakeholders:

“Ik (winkelier) heb het als bijzonder prettig ervaren om op deze uitgebreide manier te worden geïnformeerd. Hierdoor kon ik mijn klanten tijdig verwittigen via social media. Dit betekende een stuk minder teleurgestelde klanten! Daarnaast is het mooi om te zien dat de planning die afgegeven is ook behaald is. Dus geen extra overlast!”

< Terug naar overzicht