Hoorn Parkeerplaats Always Forward

Inrichten van een parkeerterrein nabij sportpark Always Forward. De aannemers  zien vanuit het convenant voor het project parkeerterrein bij Always Forward mogelijkheden het ontwerp met betrekking tot Duurzaamheid en Circulariteit te verhogen en een meer klimaatbestendige inrichting van het parkeerterrein te realiseren.

Beschrijving van het project:

 • Project: parkeerterrein Always Forward, zijde Holenweg
 • Werkzaamheden: aanbrengen duiker (aanbrengen dam in sloot, rijbaan tussen de parkeerplaatsen en aansluiting op Holenweg, parkeerplaatsen, groen, hekwerk, straatverlichting.
 • Opleveren: juni/juli 2020
 • Verharding: pp waterdoorlatend, rijbaan elementen, opsluiting met banden, toepassen duurzaam beton
 • Afwatering rijbaan via kolkenreiniging naar sloot
 • Afwatering parkeerplaatsen via bodem
 • Vraag: Een zo milieuvriendelijk aangelegd parkeerterrein

De aannemers zien de volgende bijdragen vanuit het convenant voor het project parkeerterrein bij Always Forward:

 • Duurzaamheid en Circulariteit: in ontwerp, uitvoering en beheer;
 • Het klimaatbestendig inrichten van de omgeving, alternatieven voor de conservatieve inrichting die bijdragen aan een aantrekkelijk woon- werkomgeving;
 • Veiligheid en Gezondheid tijdens de uitvoering van werken;
 • Inzicht in faalkosten van de voorbereiding en uitvoering: zoeken naar besparingen.

Uitgangspunten voor het ontwerp geformuleerd door de aannemers:

 • Gesloten grondbalans
 • Hergebruik ophoogmaterialen uit de gemeente
 • Klimaatadaptie vertraagde afvoer regenwater naar open water
< Terug naar overzicht