Hoorn riolering in Risdam-Zuid

In de wijk Risdam-Zuid te Hoorn dient in de straten Kaarder, Volder, Wolkammer en Poortwachter het vuil- en regenwaterriool te worden vervangen. Het AC-riool is aan zijn einde levensduur en is slechte staat.

Aanleiding reconstructie werkzaamheden

Huidige riolering is in slechte staat! 

 • AC-riool is aangelegd in de periode 1971 t/m 1973. (gescheiden stelsel)
  • De riolering ligt diep op sommige delen en lastig bereikbaar;
  • De berging gefundeerd op staal
  • Beperkte bereikbaarheid woningen
  • Wens bestaat om het bestaande AC-riool zoveel mogelijk te rooien
  • Nutsbedrijven (kabels- en leidingen)
 • Nu noodzaak om het riool te vervangen in de genoemde straten.

Overige zaken die in de wijk op termijn spelen

 • OV- Net vervangen (solo net)
 • Afvalproblematiek
 • Parkeerprobleem
 • Klimaat neutraal (Puur Hoorn 2040)

Dit is een complex project om een aantal redenen:

1. Vervangen van riolering is altijd een ingrijpende activiteit omdat hele straten opgebroken moeten worden om het oude riool te verwijderen en het nieuwe erin te kunnen leggen. Straten en huizen zijn voor een langere tijd moeilijk bereikbaar. Uitvoering zal gefaseerd uitgevoerd moeten worden;

2. De riolering ligt op diverse plaatsen in de rijbaan waar woningen slechts bereikbaar zijn via deze rijbaan. Een aantal achtertuinen grenzen aan sloten;

3. Het project vraagt om slimme logistieke en/of technische oplossingen om met de minste overlast voor de bewoners de werkzaamheden uit te voeren. Dit kan niet geheel vooraf ‘op papier’ bedacht worden, maar zal ook in de praktijk ervaring opgedaan moeten worden met de reële mogelijkheden van uitvoering;

4. Het vervangen van de riolering heeft een grote impact op de bestaande kabels en leidingen. Hierbij dienen in het werk het nutstracé opnieuw te worden ingericht;

5. Omdat grote delen van de openbare ruimte opgebroken zullen worden voor de rioleringswerkzaamheden is de vervanging van de riolering een goede gelegenheid om te bekijken of de openbare ruimte na de rioleringswerkzaamheden anders ingericht kan of moet worden. Nieuwe inzichten of ervaringen in het gebruik kunnen aanleiding zijn om een andere inrichting te overwegen. Dit kan op het niveau van een enkele straat, maar ook op niveau van een buurt of deel van de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de verkeersafwikkeling en rijrichtingen van straten. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals ondergrondse inzameling van afval kunnen eveneens overwogen worden. Hiervoor is een participatietraject nodig met bewoners en zal ook onderzocht moeten worden wat technisch en financieel mogelijk is. Puur technisch herstel van het wegdek is mogelijk binnen de budgetten van het rioleringsprogramma;

6. De riolering is asbestcement en dient conform juiste protocollen te worden gesaneerd.

Processen lopen nog. Vervolgstap volgt binnenkort.Planning aanbesteding mei/juni 2019.

< Terug naar overzicht