Ambitieweb

Een andere basistool is het Ambitieweb. Dit helpt bij het bepalen van de ambities voor het project op basis van de context. Het geeft weer welke specifieke ambities men bijvoorbeeld als gemeente of als combinatie van gemeente, waterschap en provincie nastreeft in het project en wat men ziet als maximaal ‘duurzaamheids-profiel’ voor het project. Die ambities kunnen dan hoger of lager zijn dan de regionale voornemens.

Het Ambitieweb geeft weer welk duurzaamheidspoten­tieel men als organisatie of als groep ziet en wil realiseren voor het project. Het delen van dit beeld is essentieel om iedereen met de neus in de zelfde richting te hebben of te zien wie er nodig is om de ambities echt te halen. Beide tools worden gedurende het proces steeds ‘ververst’, met name bij fase over­gangen en zeker als andere stakeholders met nieuwe belangen en kansen in beeld komen.

Het samenstellen van een ambitieweb gebeurt meestal tijdens een interactieve sessie met alle betrokkenen onder begeleiding van een (ervaren) facilitator. Diverse organisaties hebben die reeds. Je kunt het ambitieweb op verschillende manieren inzetten:

  • Generiek ambitieweb op beleids- of programmaniveau: Het generieke ambitieweb pas je toe op beleidsniveau en niet op een specifiek project. Een generiek ambitieweb geeft richting aan programma’s en projecten. Dit kan gericht zijn op de hele organisatie of voor een bepaald beleidsthema of deelprogramma.
  • Project ambitieweb: Het project ambitieweb wordt ingezet om van een project gezamenlijk de duurzaamheidsambities te bepalen. Als je over een generiek ambitieweb beschikt, dan kun je dat als uitgangspunt gebruiken.
  • Evaluatie ambitieweb: Het evaluatie ambitieweb wordt gebruikt om te evalueren hoe duurzaam het project nu in werkelijkheid heeft uitgepakt. Dit kun je dan gebruiken ter verantwoording richting de opdrachtgever.