Duurzame logistiek

Slimme Bouwlogistiek in de GWW
Gemeenten staan voor een enorme bouwopgave en daarvoor is  vervoer van materiaal, materieel en personeel noodzakelijk. Tegelijkertijd komen door de groei van de stad en de toenemende mobiliteitsbehoefte de bereikbaarheid en de leefbaarheid van grotere steden en stedelijke regio’s steeds meer onder druk te staan. De bouwsector is nu al een belangrijk onderdeel van de binnenstedelijke logistiek; 30%-40% van het goederenvervoer in de stad is op dit moment gerelateerd aan de bouw. Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad, ondanks de bouwopgave, te waarborgen, zijn slimme logistieke oplossingen. De Gemeente heeft een belangrijke rol als opdrachtgever van  GWW projecten en wil daarom sturen op de implementatie van slimme logistieke oplossingen in de bouw

Doelstellingen voor slimme bouwlogistiek
Het toepassen van logistiek in de bouw is een middel en geen doel. Vanuit gemeentelijk perspectief kan slimme bouwlogistiek bijdragen aan het behalen van de volgende doelstellingen en de bijbehorende positieve gevolgen:

 • Verminderen aantal vervoersbewegingen
 • Verlagen file druk en verhogen van doorstroming van verkeer in de stad
 • Verbeteren luchtkwaliteit
 • Verlagen CO2 uitstoot
 • Minder geluidshinder
 • Verbetering verkeersveiligheid
 • Minder slijtage bruggen en wegennet
 • Verschonen van gebruikte vervoersmiddelen
 • Verbeteren luchtkwaliteit
 • Verlagen CO2 uitstoot
 • Betere spreiding van vervoersbewegingen in de tijd en over verschillende modaliteiten (weg, water, en spoor)
 • Verlagen filedruk en verhogen van doorstroming van verkeer in de stad
 • Minder slijtage bruggen en wegennet
 • Minder geluidshinder
 • Verbetering verkeersveiligheid
 • Duur van overlast verminderen
 • Verbeteren bereikbaarheid
 • Minder geluidshinder

Bij ongewijzigd beleid blijft stadslogistiek groeien, maar dit gaat vaak ten koste van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in steden. Daarom hebben 16 gemeenten en ruim 56 andere partijen hebben de Green Deal Zes ondertekend. Zie ook Greendeal zes Partijen werken samen en delen kennis en ervaringen m.b.t. een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek. Gericht op meer doen, met minder bewegingen en met minder emissies.