Green deal 2.0

Doel van de Green Deal GWW (Grond- weg- en waterbouw) 2.0 is het borgen van duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Op deze wijze willen partijen komen tot oplossingen die voor de hele sector werkzaam en uitvoerbaar zijn. Het potentieel dat aan duurzaamheidswinst gewonnen kan worden door de GWWsector is groot. Niet alleen gaat het om grote financiële bedragen, ook de milieu-impact door het grote volume grondstoffen- en energiegebruik maakt het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast kunnen partijen door het bundelen van kennis en creativiteit complexe ruimtelijke vraagstukken beter het hoofd bieden. Deze Green Deal maakt deel uit van de Aanpak Duurzaam GWW (www.duurzaamgww.nl).

Uit de eerste Green Deal die met de sector werd gesloten leerden deelnemers dat het van belang om in meer GWW-projecten duurzaamheidscriteria op te nemen, dat duurzaamheid beter geborgd moet worden én dat opdrachtgevers en opdrachtnemers meer betrokken moeten zijn bij de implementatie. Daarom hebben de Green Deal partijen hun ambities verwoord in vier praktische transitielijnen: van kosten naar waarde, van reactief naar proactief, van uniek naar uniform en van alleen naar samen. De transitielijnen beogen dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast, zowel in de planvorming, aanleg en aanbestedingen als in het beheer en onderhoud. De partijen verwachten hierdoor een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van de sector.