Regionale kenniskenniskringen

Convenant aanpak in regionale Kenniskringen
Binnen de regionale kenniskringen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het bevorderen van een betere en duurzame samenwerking bij grond-, weg- en waterbouwprojecten. Belangrijk aandachtspunt hierbij vormt de praktijkgerichte implementatie van de convenantaanpak en klimaatadaptatie in uitvoeringsprojecten. Convenantprojecten kenmerken zich door betrokkenheid van marktpartijen in een vroege fase van een project. Het actief monitoren, evalueren en bijsturen op basis van de gewenste resultaten vraagt om mensen en organisaties welke elkaar kennen, begrijpen en waarderen.

Het Midden en Kleinbedrijf in de Grond- Weg- en Waterbouw sector is de uitvoerende partij voor een groot deel van de projecten in de openbare ruimte en staat voor vakmanschap en betrokkenheid bij de stad. Om dit vakmanschap te blijven ontwikkelen en verder te innoveren, willen we de kracht van de onderlinge samenwerking beter benutten. Dit gebeurt onder meer in de verschillende regionale kringen waar kennis en kunde met elkaar en de opdrachtgever wordt gedeeld en in de praktijk ontwikkeld.

 

Amsterdam     meer informatie

Kring Amsterdam
Afezo
Compeer
Van Gelder
Germieco
Markus
Mouwrik, Waardenburg
Rutte Groep
Gebr. van der Veekens
Gemeente Amsterdam IB
Gemeente Amsterdam Materiaalbureau
Port of Amsterdam
Waternet

Kerngroep Open-convenant Amsterdam
Gemeente Amsterdam IB
Gebr. Beentjes
Germieco
Markus

 

Kring Alkmaar    meer informatie

Gemeente Alkmaar
Stadswerk 072
Van de Bult GWW
GP Groot
Schot Infra

 

Kring De BUCH

De BUCH
Gbr. Beentjes
De Bie Wegenbouw
Van Egmond GWW
GP Groot
Aannemingsbedrijf Gebr.Min
Schot Infra
Stichting Rijk

 

Kring Hoorn

Gemeente Hoorn
BAM wegen
Germieco
GP Groot
Klein Wieringen
Koper BV
KWS Infra
Ooms Construction
Schadenberg
Schot Infra
 

Kring Utrecht i.o.

Gemeente Utrecht
Van Gelder
Fronik Infra
Gebr. Kloens B.V.
H.C. Koot B.V.
Kroeze Infra
Van Ooijen
Peek Infra
RPS
G.W.W. Werken Scherrenberg B.V.
Verheij Infra B.V.
Wallaard
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V.

 

Rondom GWW – Regio Rotterdam    meer informatie

Stichting Rondom GWW
Dura Vermeer Infrastructuur Zuid West
Gebiedsmanagers
De Hamer
Aannemersbedrijf Lindeloof
Jac Barendregt Infra
Kroes Aannemingsbedrijf
KWS
Van Dijk Maasland
W. van de Heuvel infra bv
Van der Meer Aannemingsbedrijf
Verboon Maasland Aannemingsbedrijf
Verheij Infra
Versluys
Waalpartners
Wallaard Aannemingsbedrijf
Van der Werff

Gemeente Rotterdam  / Buitenwerk – samen sterk

 

Programmatische samenwerking

Building Changes
MKB Infra
Megaborn
TAUW

Hogeschool van Amsterdam i.s.m. Hogeschool van Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen

OBN, VMS en Vereniging Stadswerk