Beheer doet er toe: circulaire economie en biodiversiteit

Met goed ontwerp en (extensief) beheer is de waarde van groen voor biodiversiteit snel te vergroten. Dit vraagt een andere manier van beheren, zeker in het licht van klimaatverandering (andere soorten), nieuwe ziektes en plagen en de wens zo duurzaam mogelijk (en chemievrij) te beheren. Ook grote bomen zijn van groot belang niet in het minst door hun schaduwwerking. Ontwerp en beheer moeten erop gericht zijn bomen tot volle wasdom te laten komen en de juiste boom op de juiste plek te zetten.

Uitgaande van de principes van circulaire economie betekent dit voor nieuw aan te leggen openbare ruimte zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en "groene”grondstoffen gebuiken. Daarnaast  is het belangrijk om en voedsel, nest- en voortplantingsplekken te creeren voor bijvoorbeels insecten en vogels. Voor het beheer betekent het bijvoorbeeld gevallen bladeren langer laten liggen, ander maaibeheer en nieuwe toepassingen zoeken voor vrijkomende grondstoffen uit de openbare ruimte.

Bron: https://www.stadswerk.nl/Magazine/artikelteruglezen/default.aspx#folder=722678

Lees meer:

https://stadswerk.nl/themasenprojecten/beheer+doet+er+toe/default.aspx

https://www.nvrd.nl/paginas/openbaar/dossier-actueel/bor/het-belang-van-beheer/het-belang-van-beheer

< Terug naar overzicht