De 10 gouden regels voor optimale ketensamenwerking

1. Wees transparant en ga uit van een gezamenlijke inbreng
Breng de gezamenlijke risico’s en kansen in kaart. Werk aan een heldere borging in de beheersing en in het eigenaarschap. Voorkom verrassingen door regelmatig overleg.

2. Wees pro actief en houd het einddoel voor ogen
Formuleer allereerst de gezamenlijke projectdoelstellingen en verwachtingen. Bespreek met regelmaat of nog aan de verwachtingen wordt voldaan.

3. Zorg voor persoonlijk leiderschap & wederzijds vertrouwen
Evalueer tussentijds en regelmatig de samenwerking en stuur samen pro actief bij!

4. Deel de financiële uitgangspunten
Werk met een open begroting en bespreek deze samen vanaf het allereerste moment.

5. Hou rekening met elkaar en verplaats je in de ander
De opdrachtnemer denkt mee en verplaatst zich in de opdrachtgever. De opdrachtnemer stelt zich op als partner en ontwikkelt adviesvaardigheden. De opdrachtgever staat open voor suggesties en advies van de marktpartij.

6. Zorg voor optimale rolverdeling naar de leefomgeving
In het omgevingsmanagement draagt de opdrachtgever tijdens de plan- en ontwerpfase de zorg voor de informatie naar de bewoners. Tijdens de realisatiefase berust de communicatie over techniek, planning en locatie bij de opdrachtnemer. In beide fases blijven opdrachtgever en opdrachtnemer betrokken bij de communicatie.

7. Beleg vooraf haalbare verantwoordelijkheden in Kabels & Leidingen
De uitgangspunten kabels en leidingen worden door opdrachtgever helder in de uitvraag verwoord. Het voortraject, de inventarisatie van knelpunten en aanschrijvingen, wordt door de opdrachtgever verzorgd.

8. Bouw gezamenlijk aan je basiskennis en probeer te vernieuwen
Biedt de mogelijkheid om kennis op te bouwen en deze in de praktijk toe te passen.

9. Laat onderscheidende waarden en vermogens tot zijn recht komen
Bij complexe en/of omvangrijke projecten nodigt de opdrachtgever de markt uit om tot een Plan van Aanpak te komen waarin de onderscheidende kwaliteiten van de opdrachtnemer tot zijn recht komen. Voldoende doorlooptijd voor de inschrijving is hierbij vereist. In het Plan van Aanpak geeft de opdrachtnemer toelichting op zijn benaderingswijze en intentie.

10. De keten is zich bewust en ontwikkelt zich
Alle disciplines in de keten worden door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer geïnformeerd om tot een optimale aanpak in de voorbereiding en realisatie te komen.

Zie meer op buitenwerk-rotterdam.nl

< Terug naar overzicht