Hittestress in kaart

In het onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam "Klimaatwerk in uitvoering” naar ondermeer ontwerpregels voor een hitte bestendigestad is aandacht besteed aan het effectief gebruik van de verschillende hittekaarten in het klimaatadaptatieproces.

Hoe krijgen we de hitteopgave inzichtelijk  - het ‘weten’ in de trits van weten-willen-werken uit de handreiking Ruimtelijke Adaptatie. In een artikel in het Stadswerk magazine zetten de onderzoekers uiteen hoe hittekaarten helpen om van gebiedskennis te gaan naar het formuleren van een ambitie: de stap van ‘weten’ naar ‘willen’ en ‘werken’.

Kaarten zijn bruikbaar in het hele klimaatadaptatieproces. Er is echter niet één kaart die het hitteprobleem en de oplossing in één oogopslag gaat duiden. We hebben meerdere soorten kaarten nodig om dit proces te ondersteunen. Er worden zeven categorieën hittekaarten onderscheiden. Daarvan zijn er drie onmisbaar: temperatuurkaarten, hittekwetsbaarheidskaarten en ontwerprichtlijnenkaarten. Voor de stap naar ‘werken’ zijn maatregelenkaarten een handige toevoeging.

Lees hier het hele artikel

< Terug naar overzicht