Voor vergroening van de stad: gebruik inheemse zadenmengsels en plantgoed

Onze Nederlandse wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben inheemse wilde bloemen nodig voor de voortplanting en andere structurele overlevingsvoorwaarden. Deze planten noemen we waardplanten. Toch is alleen het voorkomen van één waardplant niet genoeg. Voor veel insecten, bijen en vlinders is het ook van belang dat er veel verschillende soorten wilde inheemse bloemen groeien in een gebied. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid van veel dieren, maar de diversiteit aan wilde bloemen zorgt er ook voor dat in het hele seizoen geschikt en voldoende voedsel beschikbaar is.

Ook ons eigen welzijn heeft baat bij biodiversiteit door middel van inheemse wilde bloemen. Een groot deel van onze voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving. Naast honingbijen wordt de bestuiving voor een groot deel verzorgd door de vele soorten inheemse bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten die we in Nederland hebben. Al deze soorten hebben verschillende leefomstandigheden met verschillende inheemse plantensoorten nodig. Deze bestuivende wilde bijen en andere insecten vertegenwoordigen een economisch belang van ongeveer 1,2 miljard euro per jaar in Nederland. Het zaaien van inheemse wilde bloemen heeft dus ook een groot economisch belang!

Het Levend Archief heeft als doel: Behoud en herstel van natuur en landschap door het gebruik van goedgekeurde zadenmengsels en gecertificeerd zaaizaad en plantgoed. Momenteel worden – doorgaans met de beste bedoelingen – op grote schaal soorten ingezaaid die van nature niet in Nederland voorkomen, waarvan de zaden niet uit Nederland afkomstig zijn, dan wel zaden die dankzij langdurige teeltprogramma’s veel genetische diversiteit zijn verloren.

Veel met name goedkope zaadmengsels worden samengesteld met veelal grootschalige gekweekte exoten uit bijvoorbeeld Afrika, Azië, Zuid- en Oost-Europa. Deze mengsels zijn populair door hun lagere prijs. Deze exoten bieden met name kleur. Maar verder staan ze er vooral voor de lol. Want onze Nederlandse wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben juist inheemse wilde bloemen nodig voor de voortplanting en andere structurele overlevingsvoorwaarden.

Lees meer:

http://hetlevendarchief.nl/

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/27/fleurige-zaadmengsels-bedreigen-nederlandse-flora-a3995095

Planten van hier: praktijkboek voor een duurzamen leefomgeving met inheemse flora 
https://knnvuitgeverij.nl/artikel/planten-van-hier-1.html

Kwekerijen die bij het Levend Archief samenwerken kunnen zaden leveren van algemene soorten van de inheemse flora voor inrichting van natuurgebieden of inzaaien van bermen of dijken:

https://www.cruydthoeck.nl/

https://biodivers.nl/

https://www.debolderik.net/index.php

 

 

< Terug naar overzicht